Olet täällä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Oulun kaupungin verkkokauppa 04.05.2020

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 | artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Miksi käsittelemme henkilötietojasi:
Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamiseksi, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/ tai hänen ilmoittaman tilauksen toimituskohteen tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen, raportoinnin vuoksi. Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto säilyttää käyttäjätunnuksista tietoja sisältäviä lokitietoja. Ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvittämistä varten.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi:
Tietojen kerääminen perustuu rekisterinpitäjän yleiseen etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja tilastoimiseksi, kirjanpitolakiin 1336/1997 ja lakiin hallinnon yleisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)
Monetra Oulu OY: Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja.Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia:
Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Kaupunginhallitus
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva, PL 1 90015 Oulun kaupunki , puh. 08 558410. Etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Rekisterinpitäjän edustaja: Järjestelmäasiantuntija
Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot: Jaana Vesavaara, PL 1 90015 Oulun kaupunki, puh. 08 558410 Etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Tietosuojavastaava: Tietoturvapäällikkö
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Kari Nykänen, PL 12 90015 Oulun kaupunki, puh. 08 558410 tietosuoja(at)ouka.fi

Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme:
BusinessAseman tilavarauksiin liittyvät: Asiakasnumero, etunimi, sukunimi, yhteyshenkilö, organisaatio, sähköpostiosoite, (työ- tai henkilökohtainen, toimitusosoitetiedot, kustannuspaikka,tilausrekisterissä maksunumero, tilatutu tuotteet ja niiden lisätiedot

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit:
Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätös.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan:
Asianosaiselta, asiakkaalta ja alaikäisten tai edunvalvottavien osalta huoltajalta

Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset:
Tietoja siirretään ainoastaan perinnästä huolehtivalle palveluntuottajalle perintätapauksissa.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet:
Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet:

  • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt:

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.