Olet täällä

Toimitusehdot

BUSINESSASEMAN TILOJEN VARAUKSEN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT
(20.5.2020)

1. Palvelun kuvaus
Verkkokaupan tuotteita myy Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitos (0187690-1). Verkkokaupassa varataan ja maksetaan BusinessAseman (Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu) kokous-, koulutus- ja tapahtumatiloja sekä FabLabia.

2. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Rekisteröitymällä verkkokauppaan Asiakas voi tehdä ostoksia jatkossa nopeammin ja tarkastella jo tehtyjä tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää itse rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

3. BusinessAseman tilojen varaukset

BusinessAseman tiloja varataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteessa https://www.verkkokauppa.ouka.fi/fi/businessaseman-varaukset ostoskorin kautta. Tilaus vahvistetaan sähköpostilla, jossa näkyy varauksen hinta sekä varatut tilat.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä BusinessAseman tilojen toimitus ja -käyttöehtojen hyväksymiseen. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen varausta tehdessä. Tilavaraus on sitova, kun varaus on maksettu ja Asiakkaalle on lähetetty varausvahvistus sähköpostiin.

4. Varattavat tilat sekä niihin kuuluvat laitteet ja irtaimisto

Tilan varustus on kerrottu tilakuvauksen yhteydessä. Asiakas vastaa tilasta, kalusteista ja muusta irtaimistosta. Tila laitteistoineen tulee jättää siihen kuntoon, kuin se oli käytön alkaessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa BusinessAseman infoon havaitsemistaan puutteista ja vioista. Asiakkaan tulee poistua tilasta varausajan päätyttyä ja huolehtia oven lukittumisesta.

5. Turvallisuus

Asiakkaan tulee huolehtia tarvittavista turvallisuusjärjestelyistä tilaisuuden luonteen ja tilan mahdollistaman osallistujamäärän mukaisesti. Asiakas vastaa tilaisuuden mahdollisesti edellyttämien viranomais- tai muiden lupien hakemisesta ja kustannuksista.

Lisätietoa: Oulun kaupungin opas tapahtumajärjestäjille
https://www.ouka.fi/oulu/tapahtumat/tapahtumajarjestajan-opas

Asiakas sitoutuu tutustumaan tilasta löytyviin poistumisohjeisiin, noudattamaan niitä ja pitämään poistumisreitit avoimina.

FabLabia varatessaan Asiakas sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeistusta sekä tutustumaan laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.

6. Maksutavat

Tilojen varaukset maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa ja MasterCard).

7. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä varauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tilojen varaushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

8. BusinessAseman tilojen varausta koskevat perumisehdot

Kokoustilojen varaus on peruttavissa ilman kuluja 48 tuntia ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmin peruutetuista varauksista maksua ei palauteta. Koulutustilojen (Ahjo, Särmä) sekä Telesalin varauksen voi perua ilman kuluja 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmin peruutetuista varauksista maksua ei palauteta.

Maksut palautetaan sille maksutavalle, josta alkuperäinen veloitus on tapahtunut.

Kokoustilojen peruutukset: pirjo.karkkainen@businessoulu.com

9. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Oulun kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Oulun kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Oulun kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

10. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Oulun kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Oulun kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

11. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

12. Vahingonkorvausvastuu

Oulun kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Oulun kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

13. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oulun kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Oulun kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

14. Toimitus- ja käyttöehtojen muuttaminen

Oulun kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

15. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

 

MUSEO- JA TIEDEKESKUS LUUPIN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT